Ελιά Νάτσιος

Πορταριά - Χαλκιδική 63200 - ΕΛΛΑΔΑ +30. 2373021378 +30. 6942212453 +30. 6972265989 elianatsios@yahoo.com
Επικοινωνήστε
με τον παραγωγό

Λίγα λόγια για τον παραγωγό

Η «Ελιά Νάτσιος» είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τη Πορταριά Χαλκιδικής.

Η καλλιέργεια των ελαιώνων χαρακτηρίζεται από την ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων και μέσων φυτοπροστασίας (εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης) προσφέροντας έτσι ποιοτικά προϊόντα με στόχο την ικανοποίηση του καταναλωτή και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία Νάτσιος Παύλος είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με αντικείμενο την επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς. Ιδρύθηκε το έτος 2012 σε μια προσπάθεια καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης Πράσινης Ελιάς Χαλκιδικής και Καλαμών. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην Πορταριά Χαλκιδικής( 60 χλμ από την Θεσσαλονίκη) σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 300τ.μ.

Οι ποικιλίες που διατίθενται είναι ελιά πράσινη Χαλκιδικής και Καλαμών. Συγκεκριμένα οι πράσινες ελιές Χαλκιδικής επεξεργάζονται ως ισπανικού τύπου αλλά και φυσικές. Αντίστοιχα οι ελιές καλαμών επεξεργάζονται ως φυσικές.

 

 

«Elia Natsios» is a family business based in Portaria Chalkidiki

The cultivation of olive groves is characterised by the rational use of water, fertilisers and plant protection (application of the Enterprise Resource Planning) offering quality products targeted to satisfy the consumer and the protection of the environment.

Pavlos Natsios is a family business involved in table olive processing. It was founded in 2012 in an effort to achieve the vertical integration of production, processing and standardisation of Chalkidiki Green Olives and Kalamata Olives. The business is based in Portaria, Chalkidiki (60km from Thessaloniki), where it has a 300m2 privately-owned facility.

The varieties available are Chalkidiki green olives and Kalamata olives. Specifically Chalkidiki green olives are processed as Spanish-style and natural. Similarly, Kalamata olives are processed as natural.

Διαβαστε Περισσοτερα

Επικοινωνηστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο