Eth Oil

Γραμματικό - Καρδίτσα - ΕΛΛΑΔΑ +30. 24430 94243 info@ethoil.gr
Επικοινωνήστε
με τον παραγωγό

Λίγα λόγια για τον παραγωγό

Η εταιρία μας

Τα βότανα υπάρχουν παντού γύρω μας και χρησιμοποιούνται τακτικά για να αντιμετωπίσουν καθημερινά μικροπροβλήματα διαιωνίζοντας, χωρίς να το γνωρίζουμε, μια πανάρχαια γνώση. Ο Έλληνας γιατρός Διόσκουρος γράφοντας τον πρώτο αιώνα μ. Χ. αναφέρει περίπου 400 βότανα που εκτιμήθηκαν για τις αναλγητικές και θεραπευτικές τους ικανότητες και σήμερα σε ποσοστό περίπου 70% των φαρμάκων μας βασίζονται στις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών.

Στηριζόμενοι στα παραπάνω και με «συμμάχους» την Ελληνική γόνιμη γη, τον αστείρευτο ήλιο μας και το υπέροχο κλίμα αποφασίσαμε το 2002 να καλλιεργήσουμε αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. Η επιλογή ήταν δύσκολη, η εμπειρία και η γνώση σχεδόν ανύπαρκτη. Δοκιμάσαμε διάφορα είδη και ποικιλίες φυτών σε αγροκτήματα με διαφορετική σύσταση και συστατικά εδάφους και σε διαφορετικά υψόμετρα, μέχρι να πετύχουμε το άριστο προϊόν. Το 2005 καταλήξαμε στα φυτά και στις ποικιλίες που μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε, τόσο σε πεδινά εδάφη στο Γραμματικό Καρδίτσας(υψόμετρο~100m) όσο και στο οροπέδιο του Δομοκού Φθιώτιδας (υψόμετρο~600m).

Τότε αποφασίσαμε να ιδρύσουμε εταιρεία μεταποίησης αρωματικών-φυτών και παραγωγής αιθέριων ελαίων. Δημιουργήσαμε την Eth.Oil O.E. με έδρα το Γραμματικό Καρδίτσας και συγχρόνως συνήψαμε συμβάσεις με γεωργούς για την συμβαιολογική καλλιέργεια αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών, μεταφέροντάς τους την γνώση που αποκτήσαμε και την εμπειρία μας.
Το Δεκέμβριο του 2008 αποπερατώθηκαν οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, πλήρως εξοπλισμένες τόσο σε μηχανήματα συλλογής αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών όσο και σε μηχανήματα ξήρανσης, μεταποίησης & παραγωγής αιθέριων ελαίων καθώς και σε μηχανήματα εργαστηρίου για τον έλεγχο ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Ήδη αξιοποιούνται καλλιέργειες 500 και πλέον στρέμματα αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών. Οι περισσότερες από αυτές είναι βιολογικές ή στο μεταβατικό στάδιο και η επιδίωξή μας είναι να καταστούν όλες βιολογικές. Η καλλιέργεια, μεταποίηση και η τυποποίηση των προϊόντων στηρίζονται και ελέγχονται από τους αρμόδιους οργανισμούς και εταιρείες. Η εταιρεία μας κατέχει πιστοποιητικό συστήματος ISO και HACCP.

Πρόθεση μας είναι να αυξήσουμε τις καλλιέργειες στο πολλαπλάσιο των σημερινών. Όλα τα προϊόντας μας ελέγχονται από το στάδιο της παραγωγής ως το στάδιο της αποθήκευσης στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και μεριμνώντας για την προστασία του καταναλωτή.

 

Our Company

Herbs exist everywhere in nature and are commonly used to deal with common problems, without us realizing that we perpetuate an ancient knowledge. Ancient Greek doctor Dioskouros around 100 AD mentions 400 or so herbs being appreciated for their analgetic and therapeutic abilities. Currently almost 70% of modern medicine is based on the therapeutic properties of plants.
Having in mind all the above and with the advantage of the Greek fertile soil, our warm sun and the excellent climate, in 2002 we decided to cultivate aromatic – pharmaceutical plants. The selection was difficult, our experience and knowledge at the time very limited. We tried different kinds and varieties of plants grown in farms of variable soil texture and components, as well as altitudes in order the best result to be achieved. In 2005 we came to the plants and varieties fit for cultivation in the fields of Grammatico, county of Karditsa (altitude ~100m) as well as in tableland of Domokos, county of Fthiotida (altitude ~600m).

Thereupon e adopted the idea to establish an aromatic plants processing and ethereal oils production’ company. Eth.Oil G.P was established, seated in Grammatico, county of Karditsa. Simultaneously we contracted we farmers for the cultivation of aromatic – pharmaceutical plants, with whom shared our gained experience and knowledge.

On December 2008 our modern installations were completed. Were fully equipped by aromatic – pharmaceutical plants collection equipment, as well as by ethereal oils drying, processing and production machinery and laboratory devices for products quality control.
Already cultivations of over 500.000m2 (125 acres) of aromatic pharmaceutical plants have been developed. Most of those are organic cultivations bio-products or in a transitional stage and we aim at making all of them so.

Cultivation processing and standardization of the products are supported and controlled by the official organizations and companies. Our company possesses both ISO and HACCP certificates.
Our intention is to expand our cultivations to many times the existing area. All our products are being control and audited thoroughly through all stages of production up to their storage in specially constructed ware-houses, thus securing the best possible quality and protection of the consumer.

Essential oils, plant oils, Karditsa, bio-products, ethereal oils, aromatic plants, pharmaceutical plants, herbs, processing of aromatic plants, standardization, basil, mint, Melissa, oregano, marjoram, camomile, lavender, rose, haccp, iso, ethoil, prassas.

Διαβαστε Περισσοτερα

Επικοινωνηστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο