Mystique

Ροβιές - Εύβοια 34005 - ΕΛΛΑΔΑ +30. 694 4440923 info@mystiquefoods.com
Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Λίγα λόγια για τον παραγωγό

Mystique Food Company είναι η μικρή, οικογενειακή μας εταιρεία. Αποτελείται από τα δικά μας οργανικά μελίσσια και κτήματα και τη δημιουργήσαμε πρόσφατα έχοντας ως όραμα να προσφέρουμε μια εναλλακτική επιλογή στο πεπαλαιωμένο πια βιομηχανικό μοντέλο τροφίμων που κυριαρχεί στο χώρο των πωλήσεων, τόσο των χονδρικών όσο και των λιανικών.

Στοχεύουμε στο να παράγουμε φυσικά προϊόντα αξιοποιώντας μονάχα διαδικασίες φυσικές, μακριά από οποιαδήποτε επιβλαβής χημική ουσία. Έχουμε επίσης μεριμνήσει ώστε τα κτήματα και τα μελίσσια μας να μη βρίσκονται κοντά σε περιοχές με μολυσμένο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα μας είναι πλήρως απαλλαγμένα από ανθυγιεινά στοιχεία και παράγονται φυσικά, για εσάς.

Πιστεύουμε πως η σύγχρονη, δήθεν βιολογική βιομηχανία τροφίμων δεν σας προσφέρει αυτά που ισχυρίζεται: οργανικά προϊόντα.
Βάζοντας την υγεία πάνω από το κέρδος, δουλεύουμε με μεράκι για να καταφέρουμε να σας δώσουμε αληθινά φυσικά τρόφιμα. Τόσο τα συστατικά των προϊόντων όσο και οι συνεργάτες μας είναι επιλεγμένοι  προσεκτικά ώστε να μπορούμε με σιγουριά να παράγουμε μια ποικιλία από ελεγμένα τρόφιμα.

Δε θα θέλατε να αγοράζατε ένα προϊόν που θα σας χάριζε στιγμές γευστικής απόλαυσης και ικανοποίησης; Εμείς αυτό θέλουμε να σας δώσουμε και έτσι θρέφουμε, συλλέγουμε, παράγουμε και πακετάρουμε,
τα πάντα στο χέρι!

Η φιλοσοφία μας για τη μελισσοκομία

Αρχικά, πρέπει να δηλώσουμε ότι ασκούμε τη φυσική μελισσοκομία και όχι τη βιολογική. Στη βιολογική μελισσοκομία χρησιμοποιούνται βιολογικές τεχνητές κηρήθρες, βιολογική ζάχαρη ως τροφή για τις μέλισσες και βιολογικά φάρμακα. Οι πρακτικές της δεν διαφέρουν από τις πρακτικές των συμβατικών εταιρειών.
Από την άλλη πλευρά, στη μελισσοκομία οι μέλισσες έχουν προτεραιότητα: χτίζουν την κηρήθρα τους, τροφοδοτούνται μόνο με το μέλι και το μέλι τους και δεν χρησιμοποιείται καμία χημική ουσία.

Οι συνθήκες παραγωγής και ο ρόλος του μελισσοκόμου είναι οι κύριοι προβληματισμοί μας, ακολουθώντας τις πρακτικές που δίνονται παρακάτω. Τα υπόλοιπα είναι μόνο οι μέλισσες που εργάζονται.

Ιδανικές συνθήκες παραγωγής

 • Οι περιοχές εγκατάστασης των μελισσών πρέπει να μην είναι μολυσμένες.
 • Οι κυψέλες δεν πρέπει να μετακινούνται. Η μετακίνηση θα κάνει τις μέλισσες ανήσυχη λόγω της αλλαγής του περιβάλλοντος και θα αυξήσει τις δυνατότητες των ασθενειών. Η σταθερή τοποθέτηση των κυψελών είναι ιδανική.
 • Απαγορεύεται κάθε είδους χημικές ουσίες και φάρμακα.
 • Το μόνο φαγητό για τις μέλισσες πρέπει να είναι μέλι και μέλι.
 • Προτιμούνται οι ελληνικές παραδοσιακές κυψέλες, επειδή μοιάζουν με τη φυσική κατοικία των μελισσών.

Ρόλος του μελισσοκόμου

 • Παρεμβάλλεται στο ελάχιστο. Ασχολείται με την κυψέλη και επιλύει τυχόν επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.
 • Παρατηρεί τα αποθέματα των τροφών στις κυψέλες, ώστε να μπορεί να προσθέσει τρόφιμα εάν χρειάζεται ή να επιλέξει τον καλύτερο χρόνο που θα αφαιρέσει το μέλι.
 • Καταστρέφει το κερί όταν συλλέγει το μέλι. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρούνται τα παθογόνα στοιχεία από το κερί.

Αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας το γεγονός ότι οι παραγωγοί υποχρεούνται να δηλώνουν τις πρακτικές τους στους καταναλωτές και οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέξουν συνειδητά.

 

Mystique Food Company is our small family company. It is consisted from our organic hives and farms and is created recently with the hope of giving an alternative choice to the old industrial model of foods, which dominates in the retail and wholesale.

We aim at producing organic product utilizing only natural procedures and no chemicals at all. We have also minded that our farms and hives are not nearby areas with polluted environment.  In this way we ensure that our products are completely free from unhealthy elements and are produced naturally, just for you.

It is our belief that the modern ‘’organic’’ industry of foods does not offer you what it claims: organic products. Choosing health instead of profit, we work with delight so that we can give you real organic food. Considering the fact that both the ingredients and our co-producers are carefully chosen, we can produce a variety of foods that are checked from us directly.

Wouldn’t you prefer to purchase a product which will offer you moments of tasting pleasure and satisfaction? That’s what we want to give you! So our own hands harvest, collect, produce and package everything.

Our philosophy about apiculture

To begin with, we should declare that we practice the natural apiculture and not the biological. In biological apiculture they are used biological artificial honeycombs, biological sugar as food for the bees and biological medicines. Its practices do not differ from those of the conventional companies.
On the other hand, in natural apiculture the bees are in priority: they build their honeycomb, they are fed only with their honey and honeydew and it is not used any kind of chemical substance.

The conditions of production and the role of the beekeeper are our main concerns, by following the practices which are given below. The rest is just the bees working.

 Ideal conditions of production

 • The areas of installation of the bees are required not to be polluted.
 • The hives should not be moved. The locomotion will make the bees anxious due to the change of the environment and will increase the possibilities of diseases. The stable placement of hives is ideal.
 • Any kind of chemical substances and medicines are forbidden.
 • The only food for the bees should be honey and honeydew.
 • The Greek, traditional hives are preferred, because they look like the natural home of the bees.

Role of the beekeeper

 • He intervenes to the minimum. He takes care of the hive and he solves any complications that may be arising.
 • He observes the stocks of food in the hives, so he may add food if it’s needed or choose the best time that he will abstract the honey.
 • He destroys the beeswax when he collects the honey. In that way, the pathogenic elements from the wax are removed.

It is part of our philosophy the fact that the producers are obliged to state their practices to the consumers and the consumers can choose consciously.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο