Rhyton

Ρούμελης 21 - Αθήνα 15341 - ΕΛΛΑΔΑ +30. 2110198936 info@rhyton.gr
Επικοινωνήστε
με τον παραγωγό

Λίγα λόγια για τον παραγωγό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΤΟΝ
Λίγα μόλις χρόνια πριν. Μια ομάδα νέων ανθρώπων, με εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς της παραγωγής, της επικοινωνίας και της προώθησης, αποφασίζουν να ενώσουν τις δημιουργικές τους διαδρομές ιδρύοντας την Ρυτόν με στόχο την χαρτογράφηση της αυθεντικής πρώτης ύλης, την ανάπτυξη ενός πρότυπου δικτύου τοπικών παραγωγών, την διατύπωση μιας εναλλακτικής πρότασης ευρηματικής ανάδειξης και διάθεσης της ιδιαιτερότητας του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού.

Η ΑΡΧΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Από την αρχή, διαφαινόταν πως επρόκειτο για μια συλλογική εμπειρία η οποία θα εξελισσόταν σε μια συναρπαστική περιήγηση στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς. Η αρχή έγινε από την Κρήτη, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής γαστρονομικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην Κρήτη δεν διαχειριζόμαστε απλώς προϊόντα διατροφής, αλλά πανάρχαια πολιτισμικά σύμβολα, όπως το μέλι και το λάδι. Γι’ αυτό άλλωστε και η μεσογειακή διατροφή, με σημείο αναφοράς την κρητική γαστρονομία, ανακηρύχτηκε από την UNESCO ως προστατευόμενη άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Στην τοπική διάλεκτο της Κρήτης «ραέτι» ονομάζεται το κέρασμα, που σημαίνει προσφορά, που με τη σειρά του συνδέεται ετυμολογικά με την ιδιότητα της ανάμειξης, προερχόμενη από την αρχαία ελληνική λέξη κεράννυμι (αναμειγνύω). Και η φύση ως το υπέρτατο εργαστήρι ζωής, αναμειγνύοντας, έχει αρκετά κεράσματα γευστικών ιστοριών να αφηγηθεί.

ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Οι άνθρωποι της Ρυτόν συνεργάζονται, ώστε τα προϊόντα της:

 • Να καλλιεργούνται, συλλέγονται και παρασκευάζονται με τη χρήση παραδοσιακών και αειφόρων μεθόδων.
 • Να αποτελούν κομμάτι της τοπικής παράδοσης και ιστορίας.

Κάθε φορά που προμηθεύεστε προϊόντα της Ρυτόν συμβάλλετε στη διάσωση του μικρού παραγωγού, των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, του εκάστοτε τοπικού οικοσυστήματος από το οποίο προέρχονται και φυσικά της επαπειλούμενης σήμερα αυθεντικότητας των γεύσεων.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΙΔΕΑ…
Πίσω από την ύλη ενυπάρχει ένα συναρπαστικό σύστημα δομής και διάδρασης. Μέσα από ένα ενδιαφέρον ταξίδι κυκλικής αλληλεπίδρασης, συνέχειας και ροής, η ύλη αποκτά την τελική, αναγνωριστική της μορφή, ως σχήμα, ως σύστημα φυσικών ιδιοτήτων και ως γεύση, δηλαδή απόλαυση. Πολλές οι, πανάρχαιας καταγωγής, τοπικές γιορτές και τα έθιμα που αφηγούνται και αναπαριστούν την ύστατη αυτή στιγμή του φυσικού κύκλου.

Την εποχή της μεσογειακής συγκομιδής, η Ρυτόν είχε μόλις γεννηθεί ως ιδέα και διαμορφωνόταν από τις αλλεπάλληλες συζητήσεις για την επανάσταση της καλής πρώτης ύλης και την αυγή ενός νέου διατροφικού κινήματος που επαναφέρει τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτισμού. Από τις κοινές διαπιστώσεις για την αναγκαιότητα ύπαρξης του μικρού παραγωγού και της συμβολής του στη διάσωση και την ανάδειξη της γνήσιας γεύσης. Αλλά πρωτίστως από το όραμα για μια συλλογική πρωτοβουλία διατήρησης και ανάδειξης των τοπικών γεύσεων που αποτελούν τα πραγματικά εμβλήματα των μικρών περιοχών.

Κι ύστερα έρευνα, σχεδιασμός και επιτόπιες επισκέψεις. Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους της ελληνικής γης που κατέχουν την αρχέγονη γλώσσα και τα σημεία στίξης της εύθραυστης ισορροπίας του τοπικού οικοσυστήματος. Κατάφεραν να μπολιάσουν την παράδοση με την καινοτομία. Η γεύση ως πολιτισμική ανταλλαγή και ως προαπαιτούμενο ύπαρξης και συνύπαρξης. Γνώση, σεβασμός, ευγνωμοσύνη. Για όλα όσα μας προσφέρει η ανάσα της γης.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΛΕΞΗΣ
Έμπνευση για το όνομα της Ρυτόν αποτέλεσε το ομώνυμο ελληνικό αγγείο της αρχαιότητας για πόσιμα υγρά ή χοές κατά τη διάρκεια σχετικών τελετουργιών. Η λέξη αναφέρεται ότι προέρχεται από το ρήμα ρειν, δηλαδή ροή. Η πλειοψηφία των σωζόμενων ρυτών φέρουν συνήθως ζωομορφικές αποδόσεις ενός τυπικού κωνικού μοτίβου, που αναπαριστά το κέρας, ως ένδειξη της μεγάλης σημασίας που απέδιδαν εκείνη την εποχή στις επαναλαμβανόμενες μορφές της φύσης. Το κωνικό σχήμα άλλωστε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοτίβα της δομής της φύσης, που συναντάται στο σχήμα αρκετών καρπών δημοφιλών δέντρων, όπως η Ελιά, έως το σχήμα του αποθηκευτικού χώρου του σώματος της μέλισσας.

 

ABOUT US
Just a few years ago. A group of young people, with experience and the technical knowledge in the sectors of production, communication and promotion decided to bring together their creative routes, by founding Rhyton their aim was to map the authentic raw materials, to develop a model network of local producers, to word an alternative way of ingeniously unfolding and displaying the originality of the Greek gastronomic culture.

EVERYTHING STARTED IN CRETE
It was obvious since the beginning that this was a collective experience that was going to develop into a fascinating tour of top gastronomy destinations. Everything started in Crete, one of the most important pillars of Greek gastronomy and cultural heritage. In Crete, we do not deal simply with food products but with ancient cultural symbols such as honey and oil. That is why the Mediterranean diet, with Cretan gastronomy as a reference point, was recognised from UNESCO as Intangible Cultural Heritage of Humanity.

In the local dialect of Crete the word “raeti” refers to the treat or “kerasma” in modern Greek which means offering, and which, in its turn, is linked etymologically to the quality of blending that comes from the ancient Greek word “kerannymi” (blend). And nature as the supreme life laboratory, by blending, has more than enough treats of flavor stories to tell.

FOLLOW SOCIAL RESPONSIBILITY VALUES
The people of Rhyton work together so that its products:

 • Are grown, collected and prepared using traditional and sustainable methods.
 • Consist a part of local tradition and history.

Every time you buy Rhyton’s products you contribute to the rescue of small scale producers, the traditional methods of production, the local ecosystem they come from as well as the endangered, nowadays, authenticity of flavors.

HOW THE STORY BEGUN…
Behind nature’s products, there is a fascinating system of structure and interaction. Through an interesting journey of circular interaction, continuity and flow, the raw materials get their final, characteristic form, as a shape, as a system of natural qualities and as a flavor – or rather as a delight. Many a local festivals of ancient origin and many a customs tell and reenact this ultimate moment of nature’s circle.

At the season of the Mediterranean harvest, Rhyton had just been born as an idea taking shape through repeated discussions on the revolution of the quality raw materials and the dawn of a new nutritional movement that brings back the core principles of communitarianism. Taking shape through the common ascertainment that the existence of small scale producers is necessary and that they contribute in the rescue and the enhancement of original flavors. But, primarily, taking shape through the vision of a collective initiative to preserve and unfold the local flavors that constitute the true emblems of smaller regions.

And then research, design, on-site visits. Meetings with remarkable people of the Greek land that hold the primordial language and the punctuation marks of the fragile balance of the local ecosystem. They have managed to graft tradition with innovation. Flavor as a cultural exchange and as a prerequisite of existence and co-existence. Knowledge, respect, gratitude. For all these that the breath of the earth offers to us.

THE HISTORY OF A WORD
The inspiration for the name Rhyton came from the ancient Greek vessel that bears the same name, destined for drinking liquids or for libations during rituals. The word has been referred to come from the verb “rein” which means flow. The majority of the surviving vessels named “rhyton” usually bear zoomorphic renderings of a single conical pattern that represents the horn as a token of the great importance attributed at the time to the repeated shapes in nature. The conical shape besides is one of the most important patterns of nature’s structures that appear in the shape of numerous popular trees such as the olive tree as well as in the shape of the storage space of the bee’s body.

Διαβαστε Περισσοτερα

Σημεία Πώλησης

 • ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ – Λεώφ. Βάρης 32, Βούλα
  Τηλ.: 210 8953929 – www.ipirotissa.gr
 • MELIARTOS – Ερμού 65 & Αιόλου, Αθήνα
  Τηλ.: 210 3253379 www.meliartos.gr
 • IT – Σκουφά 29, Κολωνάκι
  Τηλ.: 210 3635773 www.eatit.gr
 • BOLA RESTAURANT – Βαθύ, Σίφνος
  Τηλ.: 2284 071106
 • VERDE NATURAL – 37ο χλμ. Λεωφ. Πόρτο Ράφτη, Πόρτο Ράφτη
  Τηλ.: 2299 086260
 • ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ – Αγ. Ιωάννου 41, Αγία Παρασκευή
  Τηλ.: 210 6017731 – www.pandesia.gr
 • Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ – Ηρακλείτου 4 & Λεβιδίου 3, Χαλάνδρι
  Τηλ.: 210 6004012
Διαβαστε Περισσοτερα

Επικοινωνηστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο