Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

ALMOND DATE – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

ALMOND DATE 

  • DATES
  • FILTERED WATER
  • SPROUTED ALMONDS
  • VANILLA

Volume of 250ml or 500ml

  • Rich in Vitamin E
  • Rich in Protein
  • Muscle strength and healing
  • Keeps your bones strong
  • Dairy free

Smooth and satisfying dairy free deliciousness.
A protein rich nut milk that makes a great option to help muscle repair after a hard workout.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο