Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

BEET BOOST – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

BEET BOOST 

  • BEETROOT

  • CARROT

  • CELERY

  • GINGER

  • ORANGE

  • RED APPLE

  • TURMERIC

Volume of 250ml or 500ml

  • Stamina boosting

  • Strong anti-inflammatory action

Love your liver with this bottle of earthy goodness.
It is packed full of flavor and a powerful nutrient punch.
Beets are known for their performance enhancing nitrates.
This makes it the perfect pre training drink helping you beat your personal best.
Celery is a rich source of Vitamin K, important for bone health.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο