Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

BIG APPLE – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

BIG APPLE 500ML

  • GINGER

  • GREEN APPLE

  • LEMON

Volume of 250ml or 500ml

  • Immunity booster

  • Anti-inflammatory

This dynamic trio is the true “an apple a day keeps the doctor away”.
It promotes three key components of a healthy immune system: strong digestive health (apple), optimal body alkalinity (lemon), and good circulation (ginger).
Apples are rich in a substance called pectin, a natural detoxifier that can help chelate heavy metals and toxins from the body.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο