Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

CITRUS BLAST – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

CITRUS BLAST 500ML

  • GRAPEFRUIT

  • HONEY

  • LEMON

  • ORANGE

  • THYME

Volume of 500ml

  • Immunity booster

  • Rich in Vitamin C

  • Antioxidant

  • Antibacterial

A fruity energy boost and a perfect afternoon pick me up.
Vitamin C helps prevent damage to cells that cause aging.
Grapefruit has a strong detoxifying power and Thyme is a natural antibacterial.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο