Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

CLARITY GREEN – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

CLARITY GREEN

  • CUCUMBER

  • GREEN APPLE

  • KALE

  • LEMON

  • MINT

  • RED APPLE

  • ROMAINE LETTUCE

  • ZUCCHINI

Volume of 250ml or 500ml

  • Alkalizing

  • High in Vitamin K and Vitamin B

This juice is the stress buster as its leafy greens are a great source of stress supporting B vitamins.
Spinach is particularly high in tryptophan that converts into feel good serotonin helping you to chill out fast.
The apple promotes healthy digestion.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο