Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

COCOA BLISS – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

COCOA BLISS 

 • CASHEWS

 • CINNAMON

 • DATES

 • FILTERED WATER

 • PINK SALT

 • RAW CACAO

 • VANILLA

Volume of 250ml or 500ml

 • Source of protein

 • Dairy free

 • Hormone balancing

 • High in unsaturated fatty acids

 • Raw cacao promotes well-being

As an alternative to dairy, this mylk is a high protein wonder.
Compared to other nuts, cashews have a lower fat profile.
When the sugar cravings hit this low sugar pure cacao mylk will hit the spot.
Maca, known as Peruvian ginseng,will give you a boost of energy.
It is a super-food that contains high amounts of minerals, vitamins, enzymes and all of the essential amino acids.
Above all though, it helps balance hormones.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο