Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

GLOW GREEN – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

GLOW GREEN

  • CELERY

  • CORIANDER

  • CUCUMBER

  • GINGER

  • LEMON

  • PINEAPPLE

  • ROMAINE LETTUCE

  • SPINACH

Volume of 250ml or 500ml

  • High in Vitamin C

  • Digestion Support

Restore your natural glow with this multivitamin in a bottle.
A real blast of nutrients packed with flavor.
A juice for your skin, packed full of damage limiting antioxidants and silica, which supports and strengthens our connective tissue helping you stay forever young!

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο