Γλυκά, Γλυκά Κουταλιού

Γλυκό του Κουταλιού Βύσσινο – Hellenic Agriculture Enterprises

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

Closely related to the wild cherry, the sour cherry is more acidic and so is useful primarily for cooking. This fruit has been documented by the Greeks as early as 300 B.C. Serve alone, with coffee, or as a topping on yogurt, vanilla ice cream, on pana cotta, cheesecake, tarts, crepes, or use to make ice cream or other desserts.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο