Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

HYDRATE – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

HYDRATE 

  • COCONUT WATER

  • CORIANDER

  • GINGER

  • PINEAPPLE

Volume of 250ml or 500ml

  • Hydration

  • Heavy metal detoxifier

A totally tropical blend of pineapple and coconut water, boosted with a kick of ginger and a herby twist of coriander.
The coconut water in this juice is packed full of electrolytes which will help keep the hydration balance in the body.
Great for a hot day of after a long training session.
Pineapple and ginger are known for their digestive benefits.
Coriander is a heavy metal detoxifier.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο