Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

MINTY CARROT – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

MINTY CARROT

  • CARROT

  • GINGER

  • ORANGE

  • PEPPERMINT

DETOX & DIGESTION
A detoxifying juice with Refreshing flavour that helps in digestion and has cleansing properties.

Thiamine (Vitamin B1)
Required for: Carbohydrate digestion and energy production, heart and cardiovascular function, the nervous system and mental clarity and memory.

Vitamin A
Required for: Immune system, growth and repair of bones skin, teeth and eye health.

Vitamin C
Required for: Immunity, heart and cardiovascular health, development of sex hormones, stress management, health and repair of skin and effective wound healing.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο