Λίγα λόγια για το προϊόν

PINK BEET LATTE 

  • BEET POWDER

  • CINNAMON

  • DATES

  • MAPLE SYRUP

  • RAW CACAO

  • SPROUTED ALMONDS

  • VANILLA

This gorgeous brew does not taste of beetroot, all you get is the slightly sweet creaminess from our almond milk.

Beetroots are amazing. Studies have shown that consuming plant foods like beetroot decreases the risk of obesity, diabetes, heart disease and has a positive effect on skin and hair health .Beets can also increase overall energy levels which has the potential to enhance exercise tolerance

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο