Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

ROOT GUARD – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

ROOT GUARD 

  • CARROT

  • GINGER

  • LEMONGRASS

  • ORANGE

  • PINEAPPLE

Volume of 250ml or 500ml

  • Rich in Beta-carotene

  • High in Vitamin C

  • Improves Blood Flow

Carrots are packed full of beta-carotene which converts in Vitamin A in the body.
It is an essential nutrient for eye and skin health.
Ginger and pineapple are both good for digestive health and have great anti–inflammatory properties too.
This juice is packed full of immune boosting vitamin C to keep you fighting fit.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο