Χυμοί - Αναψυκτικά

SWEET BURN – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

SWEET BURN 

  • CAYENNE PEPPER

  • GINGER

  • LEMON

  • PINEAPPLE

  • RED APPLE

  • TURMERIC

Ginger root has a slew of health benefits ranging from high in antioxidants to being used as a natural remedy for motion sickness or nausea. Ginger is also great for stimulating and aiding in digestion by breaking down food so that nutrients can be absorbed quicker. Pineapple and apples also have wonderful cleansing properties, especially if you are feeling sick, as they are packed with vitamin C and magnesium. Vitamin C helps to support your immune system with antioxidants, while magnesium is essential for muscle and nerve function. Basically, just what the doctor ordered this fall season!

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο