Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

SWEET GREEN – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

SWEET GREEN 

  • CUCUMBER

  • GREEN APPLE

  • LIME

  • PINEAPPLE

A juice to help you stay hydrated especially in the summer months.

A combination of cooling cucumber paired with slightly tart apple juice, sweet pineapple and a touch of lime

Tired of water?
We came up with the perfect solution; Cucumber, apple and pineapple cols pressed juice.
Cucumbers have a water content of 96% , as the body is comprised of around 60% water is essential for many body functions. Water plays a pivotal role in ensuring the normal functioning of the body. Dehydration which results from an inadequate level of water in the body can result in a wide spectrum of health problems such as muscle cramps, fatigue and headaches.

Pineapple contains vitamin A and potassium, as well as an enzyme called papain which aids digestion. It is also high in vitamin C, which is a powerful antioxidant. Antioxidants are necessary to fight the free radicals associated with some cancers, as well as with some of the less pleasant side effects of normal aging.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο