Φυσικοί Χυμοί, Χυμοί - Αναψυκτικά

TURMERIC GOLDEN MYLK – VERVE

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

TURMERIC GOLDEN MYLK 

 • CAYENNE PEPPER

 • CINNAMON

 • DATES

 • ICARIA PURE HONEY

 • SPROUTED ALMONDS

 • TURMERIC

 • VANILLA

Turmeric, referred to in India as “holy powder” has been used for centuries to treat wounds, infections, and other health problems. Consuming turmeric (whether in tea or in curries, soups, sauces, or other cooking) supports digestion, immune function, the liver and even possibly offers protection from some types of cancer.

Health Benefits Of Turmeric & Curcumin:

 1. Helps Fight & Prevent Cancer
 2. Arthritis Relief
 3. Control Blood Sugar & Manage Diabetes
 4. Reduce Cholesterol Levels
 5. Helps With Depression
 6. Better Than Common Anti-inflammatory Pills
 7. Improves Digestion
 8. Weight Management
 9. Helps Prevent Alzheimer’s Disease
 10. Boosts the immune system
Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο