Βιολογικά βότανα, Βότανα - Μυρωδικά, Ρίγανη

Βιολογική Ρίγανη (Ματσάκι) – Thetida Bio-Herbs

Επισκεφθείτε τη σελίδα
του παραγωγού

Λίγα λόγια για το προϊόν

Our main farming specialization. Hand collected and hand processed in order not to loose any of its aromatic and nutritious characteristics.Oregano is a popular Herb that many people think of as merely a spice to improve or enhance the flavor of their , but in truth, this perennial herb, with the scientific name of Origanum vulgare, has a wealth of health benefits that most people don’t realize at all. Native to southwest Eurasia and the Mediterranean area, oregano has been a valuable part of both culinary and alternative medicine treatments for thousands of years.

Διαβάστε Περισσοτερα

Επικοινωνήστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο